Innra mat skólans er unnið eftir 4 ára áætlun og er áætlun hvers árs sett upp sérstaklega. Hana má finna hér: iðavöllur. innra mats áætlun og 4 ára matsáætlun.pdf

Skólinn sinnir bæði innra mati og ytra mati. Innra mat fer fram innan skólans þar sem rýnt er í matstæki skólans. Akureyrarbær sinnir ytra mati með reglulegum foreldrakönnunum og skólinn hefur farið í gegnum úttekt Mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Matstæki: Gátlistar og kannanir eru dæmi um matstæki sem nýtt eru til að meta þætti skólatsarfsins. Ýmis matstæki eru notuð í leikskólanum í tengslum við sérkennslu, en við notum TRAS, MIO og HLJÓM-2 sem skimunarverkfæri fyrir öll börn í leikskólanum. TRAS er skráning á málþroska og félagsþroska ungra barna. TRAS-skráningartækið hjálpar leikskólakennurum að finna þau börn sem hafa frávik í málþroska og grípa inn í með markvissum aðgerðum ef um frávik er að ræða með snemmtækri íhlutun. MIO er matstæki sem skoðar stærðfræðiþekkingu og hugtök. HLJÓM-2 er greiningartæki sem er lagt fyrir að hausti til að meta hljóðkerfisvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. Þar er verið að kanna þættina rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Í framhaldinu er unnið áfram með þá þætti sem hafa komið slakir út hjá einstaka börnum og foreldrar allra barna fá leiðbeiningarblað um hvernig megi vinna heima. Á vorin er HLJÓM-2 lagt aftur fyrir öll börn og þær niðurstöður fylgja börnunum í grunnskólann.


Ytra mat MMR 2010: uttekt_leiksk_idavellir_2010.pdf

© 2016 - 2021 Karellen