Í leikskólanum eru fjórar deildir;
Álfheimur 414-3745
Glaðheimur 414-3746
Þrymheimur 414-3747
Jötunheimur 414-3748


Nánar um hverja deild:

Álfheimur er deild 1 ½ - 3 ára barna.

Veturinn 2020-2021 eru 17 börn á deildinni í árgöngum 2018 og 2019. Starfsmenn Álfheims í vetur eru: Ellý deildarstjóri, Greta, Þóra, Anna Guðbjörg og Terje

Á Álfheimi kynnast börnin leikskólalífinu, læra að leika sér saman og vera í hóp.

Áhersla er á frjálsan leik, málörvun, sjálfstæði og sköpun. Söngnum er einnig gert hátt undir höfði en við syngjum tvisvar á dag.

Glaðheimur er deild 2-3 ára barna. Veturinn 2020-2021 eru 18 börn á deildinni. Starfsmenn eru Anna Baddý deildarstjóri, Hjörtur, Steinunn, Kittý og Díana. Ósk hefur umsjón með listasmiðju í vetur. Hún býður börnunum á Glaðheimi í listasmiðjuna til sín og sér um jógastundir.

Málörvun er hornsteinninn í okkar starfi, við setjum orð á allar okkar athafnir og hvetjum börnin til að tjá sig með orðum. Við leggjum áherslu á sjálfstæði, bæði í vinnubrögðum og daglegu starfi. Þálfun í félagshæfni er mikilvægur þáttur í starfinu sem og hvatning til sjálfshjálpar við daglegar athafnir.

Þrymheimur er næst elsta deildin á Iðavelli. Þar eru börn á aldrinum 3-5 ára og eru 23 börn á deildinni. Starfsmenn á deildinni eru Herdís Ólöf deildarstjóri, Sigurbjörg, María, Birta, Ásta og Therése í sérkennslu.

Við fylgjum hugmyndum barnanna og nýtum þær til náms. Við hvetjum börnin til að prófa að gera hlutina sjálf og gera tilraunir, mistakist okkur, prófum við bara aftur.

Við leggjum áherslu á að börnum og starfsfólki líði vel í leikskólanum. Við erum kurteis, bjóðum góðan dag og kveðjum, hvetjum börnin til að biðja um hluti, þakka fyrir sig og nota orðin sín í samskiptum. Þannig styrkjast þau í félagslegum þáttum og með aukinni orðanotkun ganga samskiptin betur.

Lögð er áhersla á sjálfshjálp barnanna líkt og að klæða sig í forstofunni, fá sér að borða í matsalanum og með klósettferðir. Börnin fá aðstoð við það sem þau ráða ekki við og er gaman að sjá aukna getu eftir því sem líður á veturinn.

Við leggjum mikla áherslu á leikinn en í honum fara fram mikil samskipti og eru börnin að móta sig við hin ýmsu hlutverk sem glíma þarf við í daglegu lífi. Eins og fram kom að ofan hvetjum við börnin til að nota orðin sín og ræða við hin börnin ef koma upp árekstrar en að sjálfsögðu grípum við inn í og leiðbeinum þeim ef þess þarf.

Á Jötunheimi eru 24 börn á aldrinum 5-6 ára veturinn 2020-2021.

Starfsmenn deildarinnar eru Inga deildarstjóri, Fríða, Hanna og Olla.

Kennslufræðileg áhersla
Á Jötunheimi vinnum við með hljóð, takt og rím, tölur og talnagildi, hlustun og eftirtekt og margt fleira meðal annars til að undirbúa frekara lestrar-,skriftar og reikningsnám.Við erum með vinnustundir þar sem börnin eru að æfa sig með bókstafi, tölur og hugtök og þar inni er einnig hugað að lesáttinni. Einnig er þessi vinna unnin í öllum athöfnum dagsins.
Við vinnum með sjálfbærni, sem felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði og lýðræðisleg vinnubrögð, velferð, lýðræði og mannréttindum. Við gerum það m.a. með því að fara í vinnustaðaheimsóknir og heimsóknir á mismunandi staði í bænum til að börnin þekki umhverfi sitt og læri að ganga um það af virðingu. Börnin kjósa um það sem ágreiningur er um t.d. hvert á að fara í gönguferð eða hvaða bók á að lesa og læra að sætta sig við að meirihlutinn ræður. Þau læra að þau geta haft áhrif á ýmislegt sem gerist í leikskólanum ef þau tjá sig um það.
Við vinnum með jafnrétti sem er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast og skapa á eigin forsendum. Kennarar eru meðvitaðir um að öll smáatriði skipta máli þegar kemur að jafnrétti. Það skiptir máli hvernig við tölum og hvernig við bregðumst við því sem börnin eru að ræða.

Á Jötunheimi er skólasamstarf við Oddeyrarskóla: samstarfsáætlun iðavallar og oddeyrarskóla skólaárið 2019 - 2020.pdf


© 2016 - 2020 Karellen